โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว  
หมู่ที่ 2    หนองข้าวเหนียว   ถนน-  ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอ .สามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77180
โทร.....032559170 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2